Hệ thống của chúng tôi

Hiểu được tầm quan trọng của công nghệ trong việc tạo ra quy trình làm việc trôi chảy và hiệu quả, VIETTIN BPO đã phát triển hệ thống quản lý của riêng mình bao gồm ba chức năng nổi bật:

Hệ thống quản lý Vendor

Để ghi lại tất cả các chi tiết dự án một cách có hệ thống và tự động phân công công việc cho các nhà ngôn ngữ học hoặc người làm việc tự do nội bộ

Hệ thống quản lý Vendor

Để ghi lại tất cả các chi tiết dự án một cách có hệ thống và tự động phân công công việc cho các nhà ngôn ngữ học hoặc người làm việc tự do nội bộ

Hệ thống quản lý Vendor

Để ghi lại tất cả các chi tiết dự án một cách có hệ thống và tự động phân công công việc cho các nhà ngôn ngữ học hoặc người làm việc tự do nội bộ

Nhận tư vấn miễn phí
& báo giá ưu đãi nhất

Dịch vụ quan tâm
Tặng miễn phí dịch vụ dịch tài liệu 1 trang cho khách hàng mới. Bạn có muốn nhận?
Upload tài liệu
Maximum file size: 10 MB
FIle pdf/docx